Základní principy programu

Program intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti, které jsou v dnešní rychle se měnící době obzvlášť potřebné:

 • Komunikaci
 • Kooperaci
 • Řešení problémů

 Mezi hlavní cíle patří naučit děti:

 • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • Kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • Rozpoznávat problémy a řešit je
 • Být tvůrčí, mít představivost
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
 • Podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu

Mezi hlavní formy práce s dětmi patří:

Individuální přístup ke každému dítěti

 • Umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
 • Průběžně sledovat pokroky dítět a v případě potřeby sestavit pro dítě individuální plán
 • Tematicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty
 • Integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností

Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte

 • Dítě se samo rozhoduje, v jakém centru bude konkrétní den pracovat a s jakými  pomůckami. Protože počet dětí v každém centru je omezen, dítě nemůže svou volbu změnit, aniž by omezilo volbu jiného dítěte. Nese za své rozhodnutí odpovědnost a hledá různé možnosti, jak ji přijmout.

Spolupráce s rodinou

 • Program vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto je důležité nabídnout rodinám dětí možnost spoluúčasti na výchově a také je při ní povzbuzovat. Podstatná část kontaktů mezi "školkou" a rodinou je spíše neformálního charakteru a může probíhat různými způsoby.
Program Začít spolu: 

www.sbscr.cz
Smluvní partner:
www.uvn.cz
Provozovatel školky:

www.mszacitspolu.cz
Projekty ESIF: